บริการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์เช็ครถยนต์ และอัพเดทซอฟท์แวร์นาน 1 ปี พร้อมมีอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานไว้คอยบริการ

เรามีบริการติดตั้งและอัพเดทเวอร์ชั่นซอฟท์แวร์อุปกรณ์เช็คดูข้อผิดพลาดของเครื่องยนต์ Careader VII+ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ตัวอุปกรณ์ที่ได้รับการอัพเดทซอฟท์แวร์เสร็จแล้ว สามารถเชื่อมต่อกับรถยนต์และอ่านค่าข้อผิดพลาดของรถยนต์ได้หลายยี้ห้อ ที่ใช้งานในประเทศไทย

มีคู่มือให้ศึกษาและเปรียบเทียบข้อผิดพลาดของตัวอุปกรณ์อ่านค่าของเครื่องยนต์

ตัวอุปกรณ์ที่ได้รับการอัพเดทซอฟท์แวร์เสร็จแล้ว สามารถเชื่อมต่อกับรถยนต์และอ่านค่าข้อผิดพลาดของรถยนต์ได้หลายยี้ห้อ ที่ใช้งานในประเทศไทย