ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรม

ดูเว็บไซต์

เป็นอีก 1 ผลงานที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานภาครัฐให้หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
จุดเด่นของระบบ
– ระบบสามารถจัดการผู้ใช้งาน Active Directory ผ่านเว็บไซต์
– ระบบสามารถดูเงินเดือนของเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมทุกจังหวัด
– ระบบมีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ AES

พัฒนาโดย นายศิริชัย มาฤทธิ์